[1]
Mubin, N. 2021. NILAI-NILAI SOSIAL DAN PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF KITAB KASYFUL GHUMMAH FI ISTHINA’IL MA’RUF WA RAHMATIL UMMAH KARYA SAYYID MUHAMMAD BIN ALAWI AL-MALIKI. Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam. 17, 1 (Mar. 2021).