Hasanah, Mizanul, and Muhammad Anas Maarif. “Solusi Pendidikan Agama Islam Mengatasi Kenakalan Remaja Pada Keluarga Broken Home ”. Attadrib: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 4, no. 1 (May 23, 2021): 39-49. Accessed October 27, 2021. https://jurnal.staidagresik.ac.id/index.php/attadrib/article/view/130.