Hasanah, M., and M. A. Maarif. “Solusi Pendidikan Agama Islam Mengatasi Kenakalan Remaja Pada Keluarga Broken Home ”. Attadrib: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, vol. 4, no. 1, May 2021, pp. 39-49, doi:10.54069/attadrib.v4i1.130.