Hasanah, M. and Maarif, M. A. (2021) “Solusi Pendidikan Agama Islam Mengatasi Kenakalan Remaja Pada Keluarga Broken Home ”, Attadrib: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, 4(1), pp. 39-49. doi: 10.54069/attadrib.v4i1.130.