Kurnia, Niva, and Akhmad Fauzi. 2020. “Penerapan Metode Card Sort Pada Pembelajaran Fiqh Materi Sholat Fardhu Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelas II MI Miftahul Ulum Cempokolimo”. Attadrib: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 3 (1):25-30. https://doi.org/10.54069/attadrib.v3i1.170.