Hasanah, Mizanul, and Muhammad Anas Maarif. 2021. “Solusi Pendidikan Agama Islam Mengatasi Kenakalan Remaja Pada Keluarga Broken Home ”. Attadrib: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 4 (1):39-49. https://doi.org/10.54069/attadrib.v4i1.130.